Các dòng sản phẩm

Đặc tính SẢN PHẨM

VỀ VẬT LIỆU THÉP TRÁNG MEN KÍNH

Sản phẩm của Takara Standard được làm từ vật liệu Thép tráng men kính,
sở hữu nhiều đặc tính nổi bật,
vượt trội hơn hẳn so với các
sản phẩm tủ bếp thông thường

Tìm hiểu thêm

Takara standard - Nội thất tủ bếp cao cấp Nhật Bản

Takara standard - Nội thất tủ bếp cao cấp Nhật Bản

Takara standard - Nội thất tủ bếp cao cấp Nhật Bản

Takara standard - Nội thất tủ bếp cao cấp Nhật Bản

Takara standard - Nội thất tủ bếp cao cấp Nhật Bản

Takara standard - Nội thất tủ bếp cao cấp Nhật Bản