Logo Bathroom

CHO CON THỎA SỨC SÁNG TẠO

Từ câu chuyện của những nhân vật đồ chơi

Từ câu chuyện của những nhân vật đồ chơi.

Đến những bức tranh từ suy nghĩ của con trẻ, dễ dàng tẩy rửa chỉ bằng khăn ướt

Đến những bức tranh từ suy nghĩ của con trẻ, dễ dàng tẩy rửa chỉ bằng khăn ướt.

Con sẽ hào hứng hơn khi chơi cùng những đồ chơi có gắn nam châm

Con sẽ hào hứng hơn khi chơi cùng những đồ chơi có gắn nam châm.

THOẢI MÁI TÙY CHỈNH BẰNG PHỤ KIỆN HÚT NAM CHÂM

Ghi nhớ công việc cần làm

Ghi nhớ công việc cần làm.

Bố trí không gian để đồ phòng khách mà không cần khoan tường

Bố trí không gian để đồ phòng khách mà không cần khoan tường.

Sử dụng như mắc treo đồ trong nhà tắm

Sử dụng như mắc treo đồ trong nhà tắm.

SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG MỌI KHÔNG GIAN

Từ lối vào nhà

Từ lối vào nhà.

Đến không gian phòng khách

Đến không gian phòng khách.

Từ phòng chơi của con

Từ phòng chơi của con.

Đến phòng làm việc của cha mẹ

Đến phòng làm việc của cha mẹ.